Tskaro Chita

* 4.2.2012

matka: TSKARO TAINAYA MECHTA

TSKARO TAINAYA MECHTA TSKARO TAINAYA MECHTA TSKARO TAINAYA MECHTA TSKARO TAINAYA MECHTA TSKARO TAINAYA MECHTA

otec: ATLANT IZ STOLITSI SIBIRI

ATLANT IZ STOLITSI SIBIRI ATLANT IZ STOLITSI SIBIRI ATLANT IZ STOLITSI SIBIRI ATLANT IZ STOLITSI SIBIRI ATLANT IZ STOLITSI SIBIRI ATLANT IZ STOLITSI SIBIRI ATLANT IZ STOLITSI SIBIRI ATLANT IZ STOLITSI SIBIRI  ATLANT IZ STOLITSI SIBIRI ATLANT IZ STOLITSI SIBIRI ATLANT IZ STOLITSI SIBIRI ATLANT IZ STOLITSI SIBIRI ATLANT IZ STOLITSI SIBIRI

 

sourozenci: feny - CHUNGA CHANGA,  psi - CHECHEN, CHELENDŽER, CHODR 

Tskaro Chunga Changa TSKARO CHECHEN 6 měsíců TSKARO CHELENDZER 2 měsíce TSKARO CHODR 45 dní 

 

 

 

Tskaro Chunga Changa

TSKARO CHUNGA CHANGA TSKARO CHUNGA CHANGA TSKARO CHUNGA CHANGA TSKARO CHUNGA CHANGA 45 dní TSKARO CHUNGA CHANGA 45 dní TSKARO CHUNGA CHANGA 32 dní TSKARO CHUNGA CHANGA 32 dní TSKARO CHUNGA CHANGA 32 dní TSKARO CHUNGA CHANGA 32 dní TSKARO CHUNGA CHANGA 32 dní

 

Tskaro Chechen

TSKARO CHECHEN 6 měsíců TSKARO CHECHEN 5 měsíců TSKARO CHECHEN 5 měsíců TSKARO CHECHEN 4 měsíce TSKARO CHECHEN 4 měsíce TSKARO CHECHEN 4 měsíce TSKARO CHECHEN 4 měsíce

TSKARO CHECHEN 3 měsíce TSKARO CHECHEN 2,5 měsíce TSKARO CHECHEN 2,5 měsíce TSKARO CHECHEN 2,5 měsíce TSKARO CHECHEN 2 měsíce TSKARO CHECHEN 2 měsíce TSKARO CHECHEN 2 měsíce TSKARO CHECHEN 2 měsíce TSKARO CHECHEN 45 dní TSKARO CHECHEN 45 dní TSKARO CHECHEN 32 dní TSKARO CHECHEN 32 dní TSKARO CHECHEN 32 dní TSKARO CHECHEN 32 dní TSKARO CHECHEN 32 dní TSKARO CHECHEN 32 dní TSKARO CHECHEN 32 dní TSKARO CHECHEN 32 dní

 

Tskaro Chelendžer

TSKARO CHELENDŽER 45 dní TSKARO CHELENDŽER 45 dní TSKARO CHELENDŽER 45 dní TSKARO CHELENDŽER 32 dní TSKARO CHELENDŽER 32 dní TSKARO CHELENDŽER 32 dní TSKARO CHELENDŽER 32 dní TSKARO CHELENDŽER 32 dní TSKARO CHELENDŽER 32 dní TSKARO CHELENDŽER 32 dní

 

Tskaro Chodr

TSKARO CHODR 45 dní TSKARO CHODR 45 dní TSKARO CHODR 45 dní 

 

 

 

 

CHITA jako miminko ještě v Rusku (foto chovatelka Viktoria Tasina)

 

 Chita 32 dní  Chita 32 dní  Chita 32 dní  Chita 32 dní  Chita 32 dní  Chita 32 dní  Chita 32 dní 

Chita 45 dní Chita 45 dní Chita 45 dní Chita 45 dní Chita 45 dní